Razvijajte se u društvu najboljih

Događaji i trendovi, edukacije i sertifikacije

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata

OSNOVE FACILITY MENADŽMENTA

– UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA –

FMBAS organizuje pripremljenu intenzivnu obuku za facility menadžera i lice zaduženo za upravljanje objektima. Kurs je namenjen svim profesionalcima koji žele da se usavršavaju u oblasti Facility Management-a, kao i individualcima koji žele da se prekvalifikuju, inženjerima iz srodnih industrija kao što su arhitekte, dizajneri i inženjeri bezbednosti, kao i studentima završnih godina tehničkih fakulteta.

Interaktivnu obuku održaće stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti facility menadžmenta. Program edukacije traje dva dana i sastoji se iz četiri modula, na kojima se kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju dolazi do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcija facility menadžmenta u svakoj kompaniji.

Program je sastavljen od četiri modula:

1. Modul

OSNOVE UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA

2. Modul

UGOVARANJE I IMPLEMENTACIJA USLUGA

3. Modul

ZNAČAJ PROCESA I PRIMENE RADNIH PROCEDURA

4. Modul

OPTIMIZACIJA TROŠKOVA I ODRŽIVI RAZVOJ NEKRETNINA