Bulevar kralja Aleksandra 79, Beograd
E-mail: office@fma.rs

Sekretar Udruženja

Mila Obradović
E-mail: mila.obradovic@fma.rs