PRIDRUŽITE SE ZAJEDNICI PROFESIONALACA

PRIDRUŽITE SE ZAJEDNICI PROFESIONALACA

ČLANOVI

ČLANOVI

Marera :
MPC :
Tokata :
CPI Property Group :
Schindler :
PREM International :
Schneider Electric :
Kancelarija Info :
GR Secuirity :
ENEL PS : Brand Short Description Type Here.
ENEL PS : Brand Short Description Type Here.
MK GROUP :

Komercijalni uslovi

Komercijalni uslovi

REAL ESTATE, GRAĐEVINSKI I FINANSIJSKI SEKTOR

Mala preduzeća

REAL ESTATE, GRAĐEVINSKI I FINANSIJSKI SEKTOR

Srednja preduzeća

VLADA, MINISTARSTVA

OBRAZOVNE USTANOVE

NEVLADINE ORGANIZACIJE I
UDRUŽENJA

MEDIJI I
NOVINSKE AGENCIJE

FIZIČKA LICA
PROFESIONALCI

INOSTRANE
KOMPANIJE

1.000€

Pristupnica

Komercijalni uslovi

Komercijalni uslovi

REAL ESTATE, GRAĐEVINSKI I FINANSIJSKI SEKTOR

Mala preduzeća

REAL ESTATE, GRAĐEVINSKI I FINANSIJSKI SEKTOR

Srednja preduzeća

VLADA, MINISTARSTVA

OBRAZOVNE USTANOVE

NEVLADINE ORGANIZACIJE I
UDRUŽENJA

MEDIJI I
NOVINSKE AGENCIJE

FIZIČKA LICA
PROFESIONALCI

INOSTRANE
KOMPANIJE

1.000€

Pristupnica

Komercijalni uslovi

REAL ESTATE, GRAĐEVINSKI I FINANSIJSKI SEKTOR

Mala preduzeća

REAL ESTATE, GRAĐEVINSKI I FINANSIJSKI SEKTOR

Srednja preduzeća

VLADA, MINISTARSTVA

OBRAZOVNE USTANOVE

NEVLADINE ORGANIZACIJE I
UDRUŽENJA

MEDIJI I
NOVINSKE AGENCIJE

FIZIČKA LICA
PROFESIONALCI

INOSTRANE
KOMPANIJE

1.000€

Pristupnica

Prednosti članstva

Prednosti članstva

Promocija na svim događajima koje Asocijacija organizuje, u publikacijama, magazinima i na svim aktuelnim i budućim kanalima komunikacije

Pristup stručnim podacima, relevatnim statistikama i istraživanjima

Stručne konsultacije radi unapređenja upravljanja nepokretnostima

Direktan kontakt sa investitorima i profesionalcima i međusobno umrežavanje

Popusti za stručne edukacije

Priliku da učestvuju u radu Skupštine i drugih organa Asocijacije i davanje inicijativa za donošenje propisa i akata

FMBAS Organi

FMBAS Organi

Upravni odbor

Davor-Susulic.jpg

Davor Šušulić

Predsednik Upravnog odbora udruženja

MPC_Logo_final.png
Tamara-Simic.jpg

Tamara Simić

član Upravnog odbora udruženja

Logo_vertikalni_final.png

Maksim Jovanović

Potpredsednik Upravnog odbora udruženja

Tokata_Logo_finalni.png

Predsednik udruženja

Danilo Pušonja

Predsednik udruženja