Razvijajte se u društvu najboljih

Razvijajte se u društvu najboljih

Događaji i trendovi, edukacije i sertifikacije

Događaji i trendovi, edukacije i sertifikacije

Program intenzivne obuke

Program intenzivne obuke

OSNOVE FACILITY MENADŽMENTA

– UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA –

OSNOVE FACILITY MENADŽMENTA

– UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA –

FMBAS organizuje pripremljenu intenzivnu obuku za facility menadžera i lice zaduženo za upravljanje objektima. Kurs je namenjen svim profesionalcima koji žele da se usavršavaju u oblasti Facility Management-a, kao i individualcima koji žele da se prekvalifikuju, inženjerima iz srodnih industrija kao što su arhitekte, dizajneri i inženjeri bezbednosti, kao i studentima završnih godina tehničkih fakulteta.

Interaktivnu obuku održaće stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti facility menadžmenta. Program edukacije traje dva dana i sastoji se iz četiri modula, na kojima se kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju dolazi do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcija facility menadžmenta u svakoj kompaniji.

FMBAS organizuje pripremljenu intenzivnu obuku za facility menadžera i lice zaduženo za upravljanje objektima. Kurs je namenjen svim profesionalcima koji žele da se usavršavaju u oblasti Facility Management-a, kao i individualcima koji žele da se prekvalifikuju, inženjerima iz srodnih industrija kao što su arhitekte, dizajneri i inženjeri bezbednosti, kao i studentima završnih godina tehničkih fakulteta.

Interaktivnu obuku održaće stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti facility menadžmenta. Program edukacije traje dva dana i sastoji se iz četiri modula, na kojima se kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju dolazi do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcija facility menadžmenta u svakoj kompaniji.

Program je sastavljen od četiri modula:

Program je sastavljen od četiri modula:

Prijavite se

  OSNOVE UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA

  • Osnove i razvoj Facility Management discipline
  • Upravljanje uslugama održavanja tokom životnog ciklusa objekta
  • Primena standarda i kontrola kvaliteta usluga
  • Modeli organizacije usluga prema veličini kompanije: In-house vs outsourcing

  UGOVARANJE I IMPLEMENTACIJA USLUGA

  • Tenderi i zahtevi klijenata
  • Vrste ugovora i proces ugovaranja
  • Organizacioni modeli i implementacija Facility Management koncepta

  ZNAČAJ PROCESA I PRIMENE RADNIH PROCEDURA

  • Procedure pripravnosti i reagovanja u hitnim situacijama
  • Pravni okvir i registar održavanja
  • Izveštavanje i upravljanje reklamacijama
  • Obezbeđenje i upravljanje polisama osiguranja

  OPTIMIZACIJA TROŠKOVA I ODRŽIVI RAZVOJ NEKRETNINA

  • Održavanje instalacija i njihov životni vek
  • Optimizacija operativnih troškova kroz primenu zelenih rešenja
  • Primer iz prakse – benefiti preventivnog održavanja naspram korektivnog