Razvijajte se u društvu najboljih

Razvijajte se u društvu najboljih

Događaji i trendovi, edukacije i sertifikacije

Događaji i trendovi, edukacije i sertifikacije

Program intenzivne obuke

Program intenzivne obuke

OSNOVE FACILITY MENADŽMENTA

– UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA –

OSNOVE FACILITY MENADŽMENTA

– UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA –

FMBAS organizuje pripremljenu intenzivnu obuku za facility menadžera i lice zaduženo za upravljanje objektima. Kurs je namenjen svim profesionalcima koji žele da se usavršavaju u oblasti Facility Management-a, kao i individualcima koji žele da se prekvalifikuju, inženjerima iz srodnih industrija kao što su arhitekte, dizajneri i inženjeri bezbednosti, kao i studentima završnih godina tehničkih fakulteta.

Interaktivnu obuku održaće stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti facility menadžmenta. Program edukacije traje dva dana i sastoji se iz četiri modula, na kojima se kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju dolazi do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcija facility menadžmenta u svakoj kompaniji.

FMBAS organizuje pripremljenu intenzivnu obuku za facility menadžera i lice zaduženo za upravljanje objektima. Kurs je namenjen svim profesionalcima koji žele da se usavršavaju u oblasti Facility Management-a, kao i individualcima koji žele da se prekvalifikuju, inženjerima iz srodnih industrija kao što su arhitekte, dizajneri i inženjeri bezbednosti, kao i studentima završnih godina tehničkih fakulteta.

Interaktivnu obuku održaće stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti facility menadžmenta. Program edukacije traje dva dana i sastoji se iz četiri modula, na kojima se kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju dolazi do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcija facility menadžmenta u svakoj kompaniji.

Program je sastavljen od četiri modula:

Program je sastavljen od četiri modula:

OSNOVE UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA

 • Osnove i razvoj Facility Management discipline
 • Upravljanje uslugama održavanja tokom životnog ciklusa objekta
 • Primena standarda i kontrola kvaliteta usluga
 • Modeli organizacije usluga prema veličini kompanije: In-house vs outsourcing

UGOVARANJE I IMPLEMENTACIJA USLUGA

 • Tenderi i zahtevi klijenata
 • Vrste ugovora i proces ugovaranja
 • Organizacioni modeli i implementacija Facility Management koncepta

ZNAČAJ PROCESA I PRIMENE RADNIH PROCEDURA

 • Procedure pripravnosti i reagovanja u hitnim situacijama
 • Pravni okvir i registar održavanja
 • Izveštavanje i upravljanje reklamacijama
 • Obezbeđenje i upravljanje polisama osiguranja

OPTIMIZACIJA TROŠKOVA I ODRŽIVI RAZVOJ NEKRETNINA

 • Održavanje instalacija i njihov životni vek
 • Optimizacija operativnih troškova kroz primenu zelenih rešenja
 • Primer iz prakse – benefiti preventivnog održavanja naspram korektivnog