ODRŽIVOST I TEHNOLOGIJE U FACILITY MANAGEMENTU: GDE SMO DANAS?

Poštovani partneri i saradnici,

Pozivamo Vas na konferenciju povodom Svetskog dana Facility Managementa pod nazivom “ODRŽIVOST I TEHNOLOGIJE U FACILITY MANAGEMENTU: GDE SMO DANAS?” u organizaciji Facility Management Biznis Asocijacije Srbije (FMBAS), u sredu, 22. maja u hotelu MOXY u Beogradu.

U okolnostima u kojima kompanije kontinuirano rastu I šire svoje nepokretnosti, neophodo je da se prilagođavaju promenama u okruženju i usvajaju nove trendove i savremene tehnologije poslovanja, a Facility Management je jedan od ključnih faktora za upravljanje tim promenama.

Stručni program panela I prezentacija konferencije omogućiće šire sagledavanje trendova kao i budućih predviđanja na tržištu Srbije I regiona. Konferencija će predstaviti značajne teme iz ugla automatizacije sistema upravljanja, efikasnih sistemskih rešenja kada je bezbednost objekata u pitanju kao I pitanja poštovanja ESG principa I standarda I posedovanje zelenih sertifikata kada govorimo o klijentima FM kompanija. 

Ugostićemo renomirane kompanije predstavnike Real Estate industrije: Avalon RE, iO Partners, CBRE I druge značajne kompanije: Erste Bank, Generali osiguranje, Axians, Schneider Electric Srbija, Sauter, G4S, Absolute Support, Marera Guard, Facility Management asocijacija Rumunije, koje će učestvovati u panelima i prezentacijama i predstaviti dobru poslovnu praksu.

REGISTRUJTE SE ZA BESPLATNO UČEŠĆE NAJKASNIJE DO 17. MAJA!